Yükleniyor

İnternet Bağımlılığı Nedir ?


İnsanın gelişimini tamamlayabilmesi oyun oynaması, anne babası ile iletişim kurması, sosyal
çevresi ile etkileşim içinde kalmasıyla bağlantılıdır. İlgi bekleyen, oyun oynamak isteyen, anne
babasının kendisi ile etkileşim içerisinde olmasını isteyen çocuğu savuşturma yöntemi olarak
internetin kullanılması, internet bağımlılığının temellerinin atılmasına neden olur. Türkiye
İstatistik Kurumu'nun 2013 yılında yaptığı araştırmayla 6-15 yaşları arasındaki çocukların
%79.5;inin interneti yalnızca oyun amaçlı kullandığı tespit edilmiştir, bu oran 2021 yılında çok
daha artmıştır. Aslında bu durum ebeveynlerin çocuklarıyla ilgilenmemesi sonucunda çocuğun
başka eğlence alanları aramasından kaynaklanır. Oyun hem fiziksel hem de zihinsel olarak
çocuğun gelişimini olumlu yönde etkileyecek en önemli aktivitedir. Buna ulaşamayan çocuk basit
bir eğlence olarak internet oyunlarına yönelir. Bu da demek oluyor ki internet bağımlılığının en
önemli sebebi çocuğun kendisi değil, ebeveynlerdir.
Çocukların internet kullanımındaki yetkinlikleri, tablet, akıllı telefon gibi teknolojik aletlere
hakim olması, onların üstün zekalı olduğu yönünde değerlendirilse de bu durum, zekayla doğru
orantılı değildir. Bu durumu düzeltmek için çocukları tümüyle internetten alıkoymak veya
teknolojik aletleri yasaklamak ya da onları tamamıyla özgür bırakmak yanlış bir tutumdur. En
ideal yol çocukların yaşına, internet içeriğine ve süresine göre bir denetleme mekanizması
oluşturmaktır. Bu sayede çocuk hem gelişen dünyaya ayak uyduracak hem de teknoloji
bağımlılığa yakalanmayacaktır.
Bağımlılık beraberinde çoğu psikolojik sorunu da doğurur. Teknoloji bağımlılığında ve özellikle
de yoğun ekran maruziyetine kalan bir çocukta, yaşa göre farklı belirtiler ortaya çıkmaktadır.
İnternet ve teknoloji bağımlılığı olan bir çocukta; dil ve konuşma becerilerinde gerilik meydana
gelebilir, her seslenildiğinde tepkisiz kalabilir, büyüdükçe dikkat eksikliği, öfke kontrolü sorunu
gelişebilir, anne ve babayla, çevresiyle ilişkileri olumsuz etkilenebilir, okul hayatında bir takım
sorunlar ve başarısızlıkla görülebilir. Ergenlik döneminde ise içe kapanma, sosyal ortamlardan
uzak durma ve iletişim güçlüğü ortaya çıkabilir.
Çocuklarda ekran bağımlılığını azaltmak için kullanılabilecek yöntemler
1. Çocukları teselli etmek, susturmak, yemek yedirmek için akıllı telefon/tablet vs. gibi
aletleri asla kullanmayın
2. Çocuğunuzu tanımaya, yol haritası belirlerken onun neden bağımlı olduğunu anlamaya
çalışın.
3. Çocuğunuzun ihtiyaçlarını görmeyi deneyin. Hayatta, aile içi ilişkilerde ve sosyal
ortamlarda beslenemediği, tamamlayamadığı faktörleri açığa çıkarın.
4. Günlük internet kullanım saatlerini belirleyin.
5. Haftalık internet kullanımı çizelgeleri hazırlayın, buna göre bir plan oluşturun.
6. Çocuklarınızı yetenek ve ilgi alanlarına uygun spor ve sanat dallarına, hobilere
yönlendirin.
7. Yapmayı isteyip de fırsat bulamadığı faaliyetleri bir deftere yazmasını sağlayın. İnternet
kullanmak için yoğun istek duyduğunda yazdıklarından birini yapmasını isteyin.
8. Çocuğunuzun arkadaşlık ilişkilerini destekleyin, onları bir araya getirecek aktivite
planlayın.

9. Çocuğunuzun bilgisayar kullanımını kontrol edin ve sanal ortamdaki arkadaşlarını
tanıyın.
10. Bilgisayarlarınızda güvenli internet uygulamalarının olmasına özen gösterin.
11. Uzun süreli bilgisayar kullanan çocuğunuzu engelleyemiyorsanız mutlaka uzman
yardımı alın.
12. Destek grupları ya da aile terapisi gibi yöntemleri hayata geçirin.

 

Psıkolog Melike Avcı 

 

BİLGİ ve RANDEVU için BİZİ ARAYABİLİRSİNİZ

+90 553 398 80 72