Yükleniyor

PEABODY RESİM KELİME TESTİ


PEABODY RESİM KELİME TESTİ

Peabody Resim Kelime Testi çocukların ve ergenlerin dili kullanım becerileri ve dil gelişim derecelerini objektif olarak ölçmek amacıyla uygulanan bir psikolojik değerlendirme aracıdır.
Asıl formu İngilizce olan test 1972 yılında Türkçe’ye uyarlanmıştır. Bu test, çocukların dil gelişimini ölçmek için en sık kullanılan gelişim testidir. Çocuklarda alıcı dil (konuşulanları anlama) becerilerini, kelime dağarcığını ve resimlerle kelime (kavram) gelişimini belirlemek için kullanılır. 2,5 - 18 yaş arasındaki bireylere uygulanmaktadır.

Testin sonunda kronolojik yaşına göre çocuğun alıcı dil yaşı belirlenmiş olur. Test sonucuna göre dil gelişimiyle ilgili önlem alınması veya dil gelişiminin önerilen çeşitli yollarla zenginleştirilmesi sağlanır.