Yükleniyor

Çocuk, Ergen & Genç Danışmanlığı


Çocuk, Ergen ve Genç Danışmanlığı
       Psikolojik destek alarak; çocuklarda ortaya çıkabilecek duygusal, davranışsal ve gelişimsel sorunların fark edilmesi ve erkenden çözülebilmesi için çocukların sağlıklı gelişimini desteklemek açısından oldukça önem taşır.
      Aynı zamanda ergen ve genç çocuğa sahip ebeveynlerle, ebeveynlik ve çocuk yetiştirme tutumlarıyla ilgili sorunlar ve çözüm yolları çalışılmaktadır. Çocukluk dönemini takip eden ergenlik, kişinin fiziksel, duygusal ve sosyal açıdan hızlı değişim gösterdiği dönemlerdir. Bu dönemlerde oluşması beklenen sağlıklı duygusal ve davranışsal değişimlerin farkında olmak, ortaya çıkacak sorunların fark edilip, çözüm amaçlı harekete geçilmesidir.
     Danışmanlık ve terapi süreci çocukların duygularını ve düşüncelerini fark etmesi ve ifade etmesi, yaşadıkları sorunları tetikleyen faktörlerin belirlenmesi ve çocuklara yaşadıkları sıkıntılarla başa çıkma becerisi kazandırmayı amaçlamaktadır.

Yaşanılan Sorunlar

 • Okul Korkusu
 • Okula Hazırlık & Uyum Süreci
 • Akran Problemleri
 • Akademik Başarısızlık
 • Ders Çalışma Güçlüğü
 • Dikkat ve Konstrasyon Bozukluğu
 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite
 • Öğrenme Güçlüğü
 • Sınav ve Performans Kaygısı
 • Meslek Seçimi & Kariyer Gelişimi
 • Öfke Problemi
 • Şiddet ve Saldırganlık
 • Yalan Söyleme
 • Bağımlılık (internet, oyun vb.)
 • Alt Islatma
 • Uyku ve Yeme Problemleri
 • Tuvalet Eğitimi
 • Mastürbasyon
 • Saç, Kaş ve Tırnak Koparma/Yeme
 • Parmak Emme
 • İçe Kapanıklık
 • Öz Güven Eksikliği
 • Çekingen ve Utangaçlık
 • Fobiler (karanlık korkusu, ölüm korkusu vb)
 • Sosyal Fobi
 • Ailede Ölüm ve Yas
 • Boşanma Hazırlık ve Uyum
 • Travma
 • Kardeş İlişkileri/Kıskançlık
 • Evlat Edinme Süreci
 • Aile İlişkilerinde Sıkıntılar