Yükleniyor

BENDER-GESTALT GÖRSEL MOTOR TESTİ


 

BENDER-GESTALT GÖRSEL MOTOR TESTİ

Bender Gestalt  şekilleri, gestalt psikolojisinin algılamaya ilişkin prensiplerini  kullanmak için Wertheimer tarafından geliştirilmiştir. Bender 1938'de bu şekilleri uyarlamış ve görsel motor algılamayı ölçen Bender Gestalt Görsel Motor Testi’ni geliştirmiştir. Başlangıçta beyin hasarını ve duygusal sorunu ortaya çıkarmada kullanmıştır. L.A. Bender tarafından geliştirilmiş olan Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi Ayşe Yalın ve Oya Somer tarafından Türkçeye uyarlanmıştır. Bu test, 5-11 yaş arasındaki bireylere uygulanan bireysel gelişimsel zeka testi olarak kullanılır.

Test, çocuklardaki geriliği, regresyonu, fonksiyon kaybını ve organik beyin hasarlarını saptamaya yönelik gelişimsel bir testtir. Beyindeki bozuklukları teşhis etmek amacıyla kullanılır. Ayrıca kişilik sapmalarını bulmaya yardımcı olan da bir testtir. 5 yaş ile 10 yaş 11 ay arasındaki çocuklara uygulanır. Bireysel bir test olup bir oturumda bir kişiye uygulanır. Bender Gestalt Görsel Motor Testi görsel motor gelişim ve bununla ilişkili olarak bellek, zaman ve yer kavramı, organizasyon yeteneğini ölçmek  amacıyla kullanılmaktadır. Bu özelliklerin zekanın da birer fonksiyonudur ve test, zeka testi olarak da kullanılabilmektedir.