Yükleniyor

Kurum Danışmanlığı


Kurumun verimli ve uyumlu çalışması, kurum kültürünün sağlam oluşturulmasına ve bu prensiplerin çalışanlar tarafından benimsenip, içselleştirilmesine bağlıdır.

Kurumsal Danışmanlık hizmeti ile, sistemin tüm parçalarını ayrı ayrı inceleyerek ve analiz ederek, kurum kültürünün oluşturulmasına, çalışanların yöneticileri ile ilişkilerinin düzenlenmesine, çalışanın zamanını ve enerjisini doğru yönlendirerek üretkenliğin ve verimin artırılmasına destek olmaktayız.

 • İş hayatında stres yönetimi kabiliyetinde iyileşme
 • İş hayatında sağlıklı düşünme becerisi
 • Stratejik düşünme becerisini arttırma
 • Müzakere becerilerini geliştirme
 • Yönetimde bir adım öteye geçme
 • İletişim becerilerinde ustalaşma
 • Aile ilişkileri ve ikili ilişkileri yönetmede başarı
 • Daha iyi bir hafıza ve sağlıklı olma
 • Yüksek performansa erişme
 • Konsantrasyon eksikliği
 • Verimsizlik iradesizlik internet bağımlılığı
 • Plan yapamama, plana uyamama
 • Duygularını kontrol edememe
 • Düşüncelerini organize edememe
 • Stres altında çalışamama
 • Sınavlarda başarısızlık
 • Dikkat eksikliği iletişim eksikliği
 • Unutkanlık
 • Grup içinde etkin ve etkili olamama
 • İlişki problemleri