Yükleniyor

Dikkat Eksikliği Belirtileri


Uzun süreli unutkanlık gözlemlenebilir Kısa süreli hafıza bozukluğu gözlemlenebilir

Meşgul olunan işte ve o işle bağlantılı olmayan diğer günlük faaliyetlerde sık sık sakarlık gözlemlenebilir

Anlık yapılan işte hata gözlemlenebilir ancak genel sakarlık durumu dikkat eksikliği kadar fazla gözlemlenmez

Hiperaktivite ile birlikte görülme oranı yüksektirİçine kapanık, az hareketli kişilerde de sıklıkla görülebilir

Çok küçük yaştan itibaren gözlemlenir, tedavi süreci daha uzundur ve ciddi anlamda hayatı etkiler.
Anlık değil, sürekli kişiyi takip eden bir bozukluktur

Anlık duygulara göre açığa çıkabilir.
Uykusuzluk, stres gibi faktörlerle birlikte görülme olasılığı yüksektir.
Zinde başlanan bir günde hiçbir olumsuz etkisi gözlemlenmeyebilir.

DİKKAT DAĞINIKLIĞI BELİRTİLERİ

Dikkat dağınıklığı her konuda değil; bazı konularda dikkati toparlayamama şeklinde görülür. Çocuklarda dikkat dağınıklığı belirtileri ile yetişkinlerde dikkat dağınıklığı belirtileri birbirine yakın fakat sorumluluklar gereği biraz farklılık gösterir.

Çocuklarda, bazı derslerde çok iyi konsantre olunurken, bazı derslere dikkatini verememe şeklinde gözlemlenebilir.
Çocukların dikkat dağınıklığı problemi yaşadığı dersler genellikle sevmedikleri derslerdir.

Yetişkinlerde ise bazı işlere odaklanamama, verimli çalışamama şeklinde gözlemlenebilir.

Çocuklarda olduğu gibi yetişkinlerde dikkat dağınıklığı yapılan işe olan isteksizlikten kaynaklanabilir.

İlk kez görüşülen bir insanın ismini hafızada tutamama; günler sonra tekrar görüşüldüğünde karşı tarafın simasını ayırt edememe gibi durumlar görülebilir.

Önemsiz dış uyaranlara karşı çok duyarlı olunması yine dikkat dağınıklığı belirtileri arasında yer alabilir.
Örnek: Bir işle meşgul olurken sokaktan gelen araba gürültüsü, çocuk sesleri vb sesler ile işten kopma ve sesin geldiği yöne odaklanma.

Okuma veya dinleme esnasında konsantre olamayıp tam anlayamamak, tekrar okumak veya dinlemek zorunda kalmak

Sınavlarda basit hatalar yapmak ve bunlara benzer durumlar dikkat dağınıklığı belirtileri arasındadır.

#dikkat #dikkatliyizbiz #dikkateksikliği#odaklanma #konsatrasyon #okul #aile #öğrenci#ders #sınav